...

...

29 September 2007

Pointe de Pen Hir

Mit den drei Felsen, genannt "tas de pois" (Erbsenhaufen) :-)